Visie en missie

Visie:

Organisaties zoals we die kennen, en de hiërarchische structuren van hoe zij zijn opgebouwd zijn geen realistische weergave meer van hoe wij de wereld graag zien. Onze maatschappij kent talloze uitdagingen die aandacht behoeven op het gebied van duurzaamheid, vredelievendheid en (gender)gelijkheid.

Onze maatschappij heeft pionierende leiders nodig die zich verantwoordelijk voelen voor het transformeren van de heersende verouderde systemen naar nieuwe toepassingen die bijdragen aan een wereld waarin authenticiteit, duurzaamheid, welvaart en welzijn geïncludeerd zijn. Dit zijn inspirerende leiders die het beste in de ander benadrukken en richting kunnen en durven geven aan missies die groter zijn dan henzelf.

Missie:

Het is onze missie om van managers inspirerende leiders te maken. De managers van nu zijn dan ook de leiders van de toekomst. Om dat te bereiken begeleiden wij organisaties en individuen bij de eigentijdse toepassing van Servant-Leadership. Tegelijkertijd ligt hier de oplossing voor organisatie- en maatschappelijke verandering en duurzame ontwikkeling.

Wij dagen leiders uit om een bredere visie te ontwikkelen vanuit wie zij zijn als mens en welke rol en verantwoordelijkheid zij in de organisatie en maatschappij kunnen innemen. Hierdoor bouwen wij met hen aan een wereld die wél werkt. 

Wij bieden leergangen, masterclasses, producten en diensten aan om onze visie en missie te verwezenlijken. Daarnaast bieden wij coaching/ mentoring op individueel- en team- en organisatieniveau aan. We werken samen met partijen die pionierend zijn en alternatieven bieden en alles in onze maatschappij en deze wereld durven te bevragen om onze visie te realiseren. 

Wij werken vanuit de filosofie van Servant-Leadership van Robert Greenleaf.

Young Servant-Leadership Pioneers; onze investering in de toekomst

Servant-Leadership Solutions wil een platform zijn waar jonge sociale ondernemers (van 22- 28 jaar) tegen een gereduceerd tarief kunnen ontwikkelen in de karakteristieken en gedragskenmerken van Servant-Leadership. Zij zijn immers onze toekomst! Tweemaal per jaar organiseren wij daarom een 3-daagse training voor jonge mensen die hun weg in de maatschappij en de arbeidsmarkt aan het ontdekken zijn. Om dit te bekostigen reserveren wij 5% van onze omzet.