Servant-leadership in business

Verdiepingsleergang voor trainers, businesscoaches en organisatieadviseurs

Ben jij een ervaren trainer, businesscoach of organisatieadviseur? Wil jij organisaties effectief begeleiden bij duurzame transities waarbij professionals de ruimte krijgen voor eigen initiatief en (zelf)leiderschap? Wil jij beschikken over de kennis, het inzicht en een instrumentarium dat bijdraagt aan de overgang naar betekenisvolle organisaties? Met andere woorden: wil jij organisaties en individuen begeleiden bij het scheppen van een Servant-Leadership klimaat? Dan is deze verdiepende leergang iets voor jou!

 

Servant-Leadership is een ‘manier van zijn en doen’ waarbij de leider dienend is aan de groei van anderen, de organisatie en zichzelf. Daarmee draagt deze filosofie bij aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving als geheel. Servant-Leadership helpt bij het scheppen van een bedrijfscultuur die niet langer een van bovenaf geleide hiërarchie nodig heeft. 

 

In deze leergang, die bestaat uit 5 opleidingsdagen, maak je kennis met alle aspecten van Servant-Leadership en krijg je inzicht in en toegang tot de tools die wij daarvoor, op individueel- en organisatieniveau gebruiken.

 

Voor wie is deze leergang bestemd?

Deze leergang is geschikt voor (ervaren) trainers, business coaches en/ of organisatieadviseurs die zich aangetrokken voelen tot de filosofie van Servant-Leadership en op zoek zijn naar de praktische toepassing ervan in hun werk. 

 

Wat bereik je met deze leergang?

 

  • Je maakt kennis met alle Servant-Leadership karakteristieken en gedragskenmerken en weet hoe je ermee kunt werken;

  • Je ontdekt vanuit een actieve reflectie vanuit jezelf en anderen wie je bent en wat je drijft;

  • Je bent in staat om individuen en organisaties te begeleiden vanuit de filosofie van Servant-Leadership;

  • Je hebt een Servant-Leadership instrumentarium eigen gemaakt dat je kunt inzetten bij je trainingen en adviezen voor organisaties;

  • Je weet hoe je een Organisatie Beleving Inventarisatie (OBI) uitvoert waardoor je effectief een dwarsdoorsnede van een bedrijfscultuur in kaart kunt brengen;

  • Je vergroot je werkveld als trainer en/of organisatieadviseur;

  • Je kunt de Cultuur-en Leiderschapscyclus toepassen zodat je de onderliggende oorzaken van bedrijfsstagnaties gedegen in kaart brengt en kunt bouwen aan gezonde, succesvolle en duurzame organisaties.

Begeleiding:

Carla de Ruiter

Carla de Ruiter heeft een leidinggevende achtergrond en is, naast haar directeurschap van Servant-Leadership Solutions een gecertificeerd Spiral Dynamics trainer. Spiral Dynamics is een theoretisch en pragmatisch model dat inzicht geeft in menselijke ontwikkeling en veranderprocessen. Kennis hiervan is uitermate waardevol om grip te krijgen op de veelzijdige behoeften (waarden en drijfveren) van individuen, teams, organisaties en samenleving en om deze optimaal en effectief op elkaar af te stemmen. In deze leergang besteden we 2 dagdelen aan dit gedachtegoed. Aan de hand van een persoonlijke test die je vooraf maakt, krijg je inzicht in hoe je denkpatronen en waardensystemen zijn opgebouwd en hoe je hiermee aan de slag kunt gaan in je dagelijkse praktijk.

 

Locatie:

Nagele

 

Data: 

in totaal bestaat deze training uit 5 dagen van 10:00- 16:00 uur

8 oktober 2022

11 november 2022

9 december 2022

13 januari 2023

3 februari 2023

 

Investering:

€ 4750,- excl. BTW (inclusief koffie, thee en lunch.