Servant-leadership assessment

Wanneer je als organisatie verder wilt ontwikkelen in Servant-Leadership is het belangrijk dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Dat geldt voor leidinggevenden en voor medewerkers. Hoe weet je dan dat deze (aankomend) medewerkers voldoende in huis hebben om aan te sluiten bij het gedachtegoed van Servant-Leadership?

 

Daarvoor hebben we het Servant-Leadership Assessment (SLA) ontwikkeld. Dit assessment is een totaalpakket voor mens, team en organisatie. Door middel van systematische analyses, rollenspelen en simulaties leggen we de unieke talenten, vaardigheden en toegevoegde waarde bloot. Het bijzondere is dat daarbij zowel de organisatorische als de menselijke kant aan bod komt. Dit biedt helderheid over unieke talenten, kracht, inzetbaarheid, passende activiteiten, functies, rollen en ontwikkelingsmogelijkheden. Hierdoor ontstaat op termijn nieuw en effectiever gedrag binnen de huidige situatie, dat eveneens kan worden toegepast binnen nieuwe activiteiten, werkgebieden en banen.

 

Het assessment leidt tot:

-Betere kennis van jezelf, je persoonlijke waarden en je talenten

-Grotere motivatie;

-Helderheid over te ontwikkelen talenten

-Betere inzet(baarheid);

-Betere aansluiting van de organisatorische en persoonlijke doelen (balans);

-Fundament voor samenwerken aan creativiteit, innovatie en resultaten;

-Meer efficiëntie en nieuw en stimulerend gedrag.

 

Deze methode is ook een effectief hulpmiddel wanneer je van plan bent leidinggevenden of medewerkers aan te nemen waarvan je wilt weten of zij in een Servant-Leadership omgeving passen.

 

Dit zijn de stappen die wij nemen:

 

  1. Wij voeren een analyse uit op de gedragskenmerken van Servant-Leadership met behulp van de door ons ontwikkelde Toolbox Servant-Leadership;

  2. Wij laten hen een vragenlijst aan de hand van de karakteristieken van Servant-Leadership invullen en bevragen hen daarop;

  3. We voeren een empowerment test uit die aangeeft in hoeverre men empowerende gedragselementen vertoont (bijv. leergierigheid, zelfwerkzaamheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijk, aanspreekbaarheid, etc.);

  4. Tenslotte doen we een onderzoek naar persoonlijke waarden, zijn deze gekend en in welke mate laat men zich daardoor leiden.

 

Aan de hand van deze stappen kan worden vastgelegd of de persoon in kwestie zich in gedrag en stijl laat kenmerken door Servant-Leadership gedrag.

 

Het assessment is geen psychologisch onderzoek alhoewel veel van de persoonlijkheid van de persoon blootgelegd wordt.

 

Ieder assessment kan gevolgd worden door coaching of mentoring op de aspecten die aandacht behoeven.

 

Een assessment duurt een dag.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

toolbox voorkant.jpg

Onderdeel 1: De Toolbox Servant-Leadership 

Je kunt dit testmateriaal ook apart bestellen.

Kijk dan hieronder voor meer informatie.