servant-leadership

"A MISSION CANNOT BE SUCCESFULLY EXECUTED UNLESS THE TEAM IS FUNCTIONING AS ONE"

 

SHAWN PARR

Servant-Leadership Solutions helpt bij het scheppen van een bedrijfscultuur waarin succes bereikt wordt door medewerkers de ruimte te geven voor eigen initiatief, zich te ontwikkelen en hen in staat te stellen van betekenis te zijn. Het gedachtegoed van Servant-Leadership van Robert Greenleaf is daarin voor ons richtinggevend.

Vanuit onze jarenlange ervaring met dit gedachtegoed weten we dat het implementeren ervan er in elke organisatie anders uit ziet, ook omdat het een levensfilosofie is en geen 'masterplan' dat je zo even toepast. De filosoof Confucius zei al eens treffend: "om een leider te worden moet je eerst mens worden." Van nature schuilt er in jou een authentieke persoonlijkheid die tot grote dingen in staat is. Om zover te komen en de menselijke maat terug te brengen in organisaties omschrijft Robert Greenleaf in zijn essay "De dienaar als leider" wat voor leiders servant-leaders zijn:

"The core idea is quite simple: authentically, ethical leaders, those whom we trust and want to follow, are servants first. This is a matter of intent, action, capacities and being. A servant-leader stands in sharp contrast to the person, who wants to be a leader first and then, after clawing his or her way to the top, decides to perform acts of service. Servant-Leadership is about the nature of legitimate power and greatness and it all begins with the individual."

In het begin van de negentiger jaren pakten leiderschapsgoeroes als Peter Senge en Stephen Covey zijn ideeën op en begon de boodschap die erachter zat door te dringen. Zij schreven hierover:

"The Servant-Leadership concept is a principle, a natural law and getting our social value systems and personal habits aligned with the ennobling principle is one of the great challenges of our lives". 

"WE DELIGHT IN THE BEAUTY OF THE BUTTERFLY, BUT RARELY ADMIT THE CHANGES IT HAS GONE THROUGH TO ACHIEVE THAT BEAUTY"

 

MAYA  ANGELOU

Leiderschap is een kwestie van durf!

Een man zag eens een vlinder die bezig was zich uit zijn cocon te bevrijden om in een prachtige gedaante ter wereld te komen. Vol medelijden pakte de man een zakmes en sneed het weefsel voorzichtig los. Toen nam hij het diertje in zijn handen en wierp het hoog in de lucht. Tot zijn verbazing dwarrelde het hulpeloos fladderend naar de grond, niet in staat om te vliegen. Onbedoeld had hij het diertje beroofd van de noodzakelijke levensoefeningen om te kunnen vliegen. 

Leiding-geven en nemen vanuit de filosofie van Servant-Leadership is een kwestie van durf. Slechte leiders creëren volgelingen, goede leiders creëren nieuwe leiders. Leiderschap is vooral: je organisatie, je afdeling of je team in staat stellen de beoogde doelen zelf te realiseren door er eigenaar van te worden. De leider faciliteert het leer- en ontwikkelingsproces, stelt vragen, creëert verbinding en faciliteert in de behoeften van de medewerkers. Een servant-leader zet het geleerde om in de praktijk, en omgekeerd stelt hij vragen die opkomen uit de praktijk aan de orde. 

Servant-Leadership geeft een oplossing voor de persoonlijke-, organisatorische- en maatschappelijke vraagstukken van vandaag. Het is betekenisvol leiderschap dat ons in staat stelt ondernemingen en gemeenschappen te bouwen die goederen of diensten voortbrengen die een positief effect hebben op de samenleving.