top of page
  • Foto van schrijverCarla de Ruiter

Wat te doen bij gewetensbezwaren op je werk?


In onze professionele carrières worden we vaak geconfronteerd met ethische dilemma's die onze gewetens bezwaren kunnen aanspreken. Soms kan het moeilijk zijn om een situatie op het werk te accepteren die ingaat tegen onze persoonlijke waarden en overtuigingen. In dergelijke gevallen is het essentieel om te begrijpen hoe we met deze gewetensbezwaren kunnen omgaan. Een belangrijk aspect van het omgaan met gewetensbezwaren op het werk is het leiderschap binnen een organisatie. In dit artikel lees je wat je kunt doen als je gewetensbezwaren krijgt op je werk en hoe leiderschap een cruciale rol speelt bij het creëren van een ethisch verantwoorde werkomgeving.


Identificeer en begrijp je gewetensbezwaren

Het eerste en belangrijkste aspect is om je gewetensbezwaren te identificeren en te begrijpen waarom je je ongemakkelijk voelt bij bepaalde situaties op het werk. Ga dieper in op je persoonlijke waarden, ethische principes en overtuigingen die worden geschonden. Dit helpt je om een duidelijk beeld te krijgen van waarom je gewetensbezwaren ervaart. Als het goed is komen jouw waarden, dat wat jij belangrijk vindt, overeen met de bedrijfswaarden. Bijvoorbeeld als je bewust leeft en oog hebt voor mens, flora en fauna, zie je dat het liefste terug in het werk dat je doet. Bij Shell gaan werken terwijl ze net weer aantonen dat ze met de natuur een loopje nemen, zal dan ook niet overeenkomen met jouw waarden.


Verken interne oplossingen

Voordat je externe actie onderneemt, is het de moeite waard om te onderzoeken of er interne oplossingen zijn voor je gewetensbezwaren. Misschien kun je in gesprek gaan met je directe leidinggevende of de HR-afdeling om je zorgen te bespreken en te kijken of er mogelijkheden zijn om de situatie aan te passen zonder afbreuk te doen aan je waarden.

Zoek ondersteuning binnen de organisatie: Als je gewetensbezwaren aanhouden, kan het nuttig zijn om steun te zoeken binnen de organisatie. Dit kan zijn door contact op te nemen met een vertrouwenspersoon, een ethische commissie of een afdeling voor bedrijfsethiek. Deze kan je begeleiden bij het omgaan met je gewetensbezwaren en mogelijk opties bieden om de situatie te verbeteren.


Extern advies inwinnen

In sommige gevallen is het nodig om extern advies in te winnen als interne oplossingen niet haalbaar zijn of als de gewetensbezwaren ernstig zijn. Raadpleeg bijvoorbeeld een vakbond, een juridisch adviseur of een ethisch expert om inzicht te krijgen in je rechten, verantwoordelijkheden en mogelijke stappen die je kunt ondernemen.


De rol van leiderschap

Leiderschap speelt een cruciale rol bij het omgaan met gewetensbezwaren op het werk. Hier zijn enkele manieren waarop leiders kunnen bijdragen aan het creëren van een ethische werkomgeving:

a. Communicatie en openheid bevorderen: Leiders moeten een cultuur van open communicatie bevorderen waarin werknemers zich vrij voelen om hun gewetensbezwaren te uiten. Door regelmatige teamvergaderingen, feedbacksessies en individuele gesprekken kunnen leiders een omgeving creëren waarin ethische kwesties bespreekbaar zijn.

b. Een ethische gedragscode implementeren: Leiders moeten ervoor zorgen dat er een duidelijke ethische gedragscode is opgesteld en dat deze wordt nageleefd binnen de organisatie. Dit omvat het definiëren van de kernwaarden, het opstellen van richtlijnen voor ethisch gedrag en het bevorderen van verantwoordelijkheid op alle niveaus.

c. Voorbeeldgedrag tonen: Leiders dienen zelf het goede voorbeeld te geven door ethisch gedrag te tonen en beslissingen te nemen die in overeenstemming zijn met de waarden van de organisatie. Door integriteit en moreel leiderschap te tonen, kunnen ze anderen inspireren om hetzelfde te doen en kunnen ze een ethische cultuur bevorderen.

d. Ondersteuning bieden aan werknemers: Leiders moeten beschikbaar zijn voor werknemers die gewetensbezwaren ervaren en hen ondersteuning bieden. Dit kan inhouden dat ze naar hun zorgen luisteren, advies geven en mogelijke oplossingen onderzoeken die in overeenstemming zijn met de waarden van zowel de organisatie als de werknemer.

e. Regelmatige training en educatie: Leiders moeten investeren in training en educatie op het gebied van ethiek en gewetensbezwaren. Door werknemers bewust te maken van ethische kwesties, hen te informeren over hun rechten en hen te voorzien van tools om met dergelijke situaties om te gaan, kunnen leiders een ethisch bewuste werkcultuur bevorderen.


Conclusie

Het omgaan met gewetensbezwaren op het werk vereist een combinatie van persoonlijke reflectie en actie, evenals betrokkenheid van leiderschap. Het is belangrijk om je gewetensbezwaren serieus te nemen en stappen te ondernemen om ze aan te pakken, zowel intern als extern. Leiders spelen een cruciale rol bij het creëren van een ethische werkomgeving waarin open communicatie, integriteit en ondersteuning centraal staan. Door samen te werken kunnen werknemers en leiders een positieve invloed uitoefenen op de ethische cultuur van de organisatie en bijdragen aan een werkomgeving die in overeenstemming is met hun persoonlijke waarden.

9 weergaven
bottom of page