top of page
  • Foto van schrijverCarla de Ruiter

Verander je denkwijze als leider: van bepalen naar ondersteunen en faciliteren


In de wereld van leiderschap hebben traditionele autoritaire benaderingen decennialang de toon gezet. Leiders waren vaak belast met het nemen van beslissingen, uitvaardigen van bevelen en het afdwingen van gehoorzaamheid. Dit model van leiderschap, hoewel effectief in sommige situaties, heeft geleid tot een groeiend bewustzijn dat er een andere, meer mensgerichte benadering nodig is. Dienend Leiderschap biedt een alternatieve weg, waarbij leiders de rol van ondersteuners en facilitators op zich nemen. Dit vraagt om een cruciale verschuiving in denkwijze.


De traditionele denkwijze

Traditionele leiderschapsmodellen zijn vaak geworteld in de overtuiging dat de leidinggevende de absolute autoriteit is. Deze benadering veronderstelt dat de leidinggevende de meeste, zo niet alle, antwoorden heeft en de verantwoordelijkheid draagt voor het nemen van beslissingen en het sturen van het team. Dit kan resulteren in hiërarchische structuren waarbij bevelen van bovenaf worden doorgegeven, zonder veel ruimte voor inspraak of eigen initiatief van teamleden.


Het vereist een verschuiving van de traditionele machtsdynamiek naar een model van partnerschap.

Dienend Leiderschap: een paradigma verschuiving

Dienend Leiderschap, daarentegen, draait om het concept van 'dienen'. In plaats van te bepalen en te bevelen, draait het om het ondersteunen van teamleden, zodat zij hun volledige potentieel kunnen benutten. Dit betekent dat leidinggevenden in plaats van te heersen, faciliteren, inspireren en empoweren. Het vereist een verschuiving van de traditionele machtsdynamiek naar een model van partnerschap.


De uitdaging van de verschuiving

De overgang van traditioneel leiderschap naar Dienend Leiderschap kent een aantal uitdagingen. Veel leidinggevenden zijn gewend aan het idee van controle en autoriteit, en de gedachte om deze te delen met hun teamleden kan aanvankelijk ontmoedigend zijn. Om te beginnen is het nodig dat je de controle loslaat. Het is niet nodig om zelf over elk detail te gaan. In plaats daarvan schenk je je teamleden vertrouwen. Je gelooft in wat zij kunnen en ondersteunt hen daarbij.


Werk aan je eigen ego en erken dat je niet alle antwoorden hebt.

Wat ik nog veel zie is dat het vertrouwen geven mondjesmaat gebeurt. Of als het niet goed gebeurt in de ogen van de leider, het snel weer teruggepakt wordt. Werk aan je eigen ego en erken dat je niet alle antwoorden hebt. Een medewerker krijgt de ruimte om fouten te maken en ook om deze zelf op te lossen. Neem het daarbij niet steeds over als je denkt dat het mis gaat. Dit vraagt om nederigheid en bescheidenheid. En ja, dit proces gaat niet over een nacht ijs. Het vraagt om geduld en vertrouwen in het proces.


De beloning die je in het verschiet hebt is dat je er gemotiveerde en betrokken medewerkers voor in de plaats krijgt.

Herzie je overtuigingen

Wil je toewerken naar een meer dienende benadering van leiderschap in jouw organisatie? Dat vraagt om een herziening van je overtuigingen, nieuwe vaardigheden en het cultiveren van empathie en geduld. De beloning die je in het verschiet hebt is dat je er gemotiveerde en betrokken medewerkers voor in de plaats krijgt. Als het ware maak je een cultuur van waardevolle mensen die samen met jou achter de missie staan van de organisatie.


In het komende jaar start de Leergang Op & Top Leiderschap waarin je ontdekt en leert hoe je zelf hierin het voortouw neemt vanuit de principes van Dienend Leiderschap. Meld je aan voor deze veelzijdige opleiding via deze link.

17 weergaven
bottom of page