top of page
  • Foto van schrijverCarla de Ruiter

Millenials leiden de weg in sociaal ondernemen: de kracht van een betekenisvolle generatie


Millenials- Generatie Z
Millenials- Generatie Z

In de afgelopen jaren heeft een nieuwe generatie ondernemers zich laten gelden op het wereldtoneel: de millennials. Deze jonge volwassenen, geboren tussen 1981 en 1996, hebben niet alleen de manier waarop we werken en leven veranderd, maar ook de manier waarop we zaken doen. Een van de meest opvallende aspecten van deze verandering is de opkomst van sociaal ondernemen onder millennials.


Positieve impact

Sociaal ondernemen is een bedrijfsmodel dat winstgevendheid combineert met het streven naar sociale en milieudoelen. Het gaat verder dan puur winst maken en richt zich op het creëren van een positieve impact op de samenleving. Voor millennials is dit bedrijfsmodel een natuurlijke uitkomst van hun waarden, idealen en verlangen om een verschil te maken.


Betekenisvol werk

Een van de belangrijkste drijfveren achter de opkomst van sociaal ondernemen onder millennials is de behoefte aan betekenisvol werk. Millennials zijn opgegroeid in een tijd van economische onzekerheid, sociale en politieke veranderingen en mondiale crises zoals klimaatverandering. Ze hebben gezien hoe traditionele bedrijfsmodellen hebben gefaald en hebben de behoefte gevoeld om iets anders te doen. Ze willen niet alleen een baan die hen in hun levensonderhoud voorziet, maar ook een die een positieve impact heeft op de wereld.


Ze zien de ongelijkheid, armoede, milieuvervuiling en andere problemen en voelen de urgentie om actie te ondernemen.

Bovendien hebben millennials toegang tot technologie en sociale media, waardoor ze meer bewust zijn van de maatschappelijke uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Ze zien de ongelijkheid, armoede, milieuvervuiling en andere problemen en voelen de urgentie om actie te ondernemen. Sociaal ondernemen biedt hen de mogelijkheid om hun vaardigheden en middelen in te zetten om deze problemen aan te pakken.


Authenticiteit en transparantie

Een ander kenmerk van millennials is hun verlangen naar authenticiteit en transparantie. Ze willen weten waar producten vandaan komen, hoe ze worden gemaakt en welke impact ze hebben op de samenleving en het milieu. Sociale ondernemingen bieden deze transparantie en stellen consumenten in staat bewuste keuzes te maken. Millennials zijn bereid meer te betalen voor producten en diensten die in lijn zijn met hun waarden en die bijdragen aan een betere wereld.


Door sociaal ondernemen maken ze een verschil en dragen ze bij aan een betere wereld.

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen is niet alleen beperkt tot startups en kleine bedrijven. Grote bedrijven beginnen ook in te zien dat ze hun bedrijfsmodellen moeten aanpassen om aan de verwachtingen van millennials te voldoen. Ze implementeren duurzaamheidsinitiatieven, lanceren programma's voor maatschappelijke betrokkenheid en herzien hun bedrijfscultuur om beter aan te sluiten bij de waarden van de millennials.

Het succes van sociaal ondernemen onder millennials is niet alleen te danken aan hun idealisme, maar ook aan hun ondernemersgeest en innovatieve denkwijze. Ze zijn creatief in het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en zijn niet bang om risico's te nemen. Ze geloven in de kracht van ondernemerschap om positieve verandering te bewerkstelligen.

Kortom, millennials zijn de drijvende kracht achter de opkomst van sociaal ondernemen. Ze combineren hun behoefte aan betekenisvol werk, hun technologische vaardigheden, hun verlangen naar transparantie en hun ondernemersgeest om bedrijven te creëren die zowel winstgevend als maatschappelijk verantwoord zijn. Door sociaal ondernemen maken ze een verschil en dragen ze bij aan een betere wereld.


Generatie Z

Millennials hebben de weg vrij gemaakt voor de generatie die erna komt. Deze wordt

vaak aangeduid als Generatie Z of de iGeneration. Er is geen strikte consensus over de exacte geboortejaren die de grenzen van deze generatie definiëren, maar over het algemeen wordt aangenomen dat Generatie Z individuen omvat die geboren zijn tussen het midden van de jaren 1990 en het midden van de jaren 2010. Dit betekent dat de oudste leden van Generatie Z momenteel begin twintig zijn, terwijl de jongsten nog kinderen zijn.

Generatie Z is opgegroeid in een tijdperk van technologische vooruitgang, waarin digitale technologieën en sociale media een integraal onderdeel zijn geworden van hun leven. Ze zijn opgegroeid met internet, smartphones en sociale netwerken, en hebben een intuïtieve vaardigheid ontwikkeld in het gebruik van digitale tools en platforms.


Diversiteit en inclusiviteit

Deze generatie wordt gekenmerkt door diversiteit en inclusiviteit. Generatie Z groeit op in een tijd waarin sociale en culturele diversiteit steeds meer wordt geaccepteerd en omarmd. Ze zijn vaak toleranter en ruimdenkender ten opzichte van verschillende achtergronden, genderidentiteiten en seksuele oriëntaties.

Vanwege hun digitale geletterdheid en technologische vaardigheden zijn leden van Generatie Z zeer goed verbonden en geïnformeerd. Ze zijn op de hoogte van wereldwijde kwesties en hebben toegang tot een overvloed aan informatie. Dit heeft geleid tot een sterke betrokkenheid bij sociale rechtvaardigheid, milieukwesties en andere maatschappelijke problemen. Generatie Z wordt vaak gezien als activistisch en bereid om op te komen voor hun overtuigingen.


Generatie Z zal naar verwachting een sterke invloed hebben op de samenleving en de manier waarop zaken worden gedaan. Hun unieke kenmerken en perspectieven zullen vorm geven aan de toekomstige trends en ontwikkelingen op het gebied van technologie, cultuur, economie en meer.

Economische onzekerheid

Ook economisch gezien zijn er specifieke kenmerken van Generatie Z. Ze groeiden op in een tijd van economische onzekerheid, getuige de wereldwijde financiële crisis en de gevolgen daarvan. Dit heeft geleid tot een zekere voorzichtigheid en een grotere nadruk op financiële stabiliteit en onafhankelijkheid. Generatie Z heeft de neiging om pragmatisch te zijn als het gaat om carrièrekeuzes en heeft interesse getoond in ondernemerschap en freelancen.

Generatie Z zal naar verwachting een sterke invloed hebben op de samenleving en de manier waarop zaken worden gedaan. Hun unieke kenmerken en perspectieven zullen vorm geven aan de toekomstige trends en ontwikkelingen op het gebied van technologie, cultuur, economie en meer.


Invloed op ondernemen

Generatie Z wordt gekenmerkt door unieke eigenschappen en waarden die waarschijnlijk van invloed zullen zijn op de manier waarop ze ondernemen. Hier zijn enkele manieren waarop zij naar verwachting zullen ondernemen:


Technologiegedreven ondernemerschap: Generatie Z is opgegroeid in het digitale tijdperk en heeft een diepgaand begrip van technologie en digitale tools. Ze zullen waarschijnlijk gebruikmaken van technologische innovaties en opkomende trends om nieuwe zakelijke kansen te identificeren en te benutten. Denk hierbij aan het gebruik van kunstmatige intelligentie, blockchain, sociale media en e-commerce om nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen te ontwikkelen.


Ondernemerschap met sociale impact: Net als de millennials hecht Generatie Z veel waarde aan sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Ze zullen naar verwachting sociaal ondernemen omarmen en bedrijven starten die niet alleen winstgevend zijn, maar ook een positieve impact hebben op de samenleving en het milieu. Ze kunnen bijvoorbeeld streven naar gelijkheid, duurzaamheid, toegang tot onderwijs en andere maatschappelijke doelen integreren in hun bedrijfsmodellen.


Flexibel en freelancen: Generatie Z heeft gezien hoe traditionele werkmodellen zijn veranderd en zal waarschijnlijk een grotere neiging hebben om flexibel te werken en te freelancen. Ze zullen mogelijk kiezen voor ondernemerschap als een manier om autonomie en flexibiliteit in hun werk te bereiken. Dit kan leiden tot een toename van het aantal start-ups, freelancers en de gig-economie.


Innovatieve samenwerkingsverbanden: Generatie Z is opgegroeid in een sterk verbonden wereld en heeft ervaring met online samenwerking en netwerken. Ze zullen waarschijnlijk gebruikmaken van technologie om virtuele teams te vormen, wereldwijd partnerschappen aan te gaan en grenzen te doorbreken bij het opbouwen van hun bedrijven. Ze kunnen ook gebruikmaken van co-working spaces en online platforms om kennis te delen en samen te werken met gelijkgestemde ondernemers.


Klantgerichtheid en personalisatie: Generatie Z heeft toegang tot een overvloed aan informatie en keuzes, en hecht waarde aan een gepersonaliseerde en unieke klantervaring. Ze zullen waarschijnlijk bedrijven oprichten die gericht zijn op het begrijpen en voldoen aan de specifieke behoeften en voorkeuren van individuele consumenten. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het ontstaan van nicheproducten en gepersonaliseerde diensten.


Het is belangrijk op te merken dat dit algemene trends zijn en dat individuele ondernemers in Generatie Z verschillende benaderingen kunnen kiezen op basis van hun persoonlijke interesses, ervaringen en omgeving. Het is hoopvol te noemen dat de omstandigheden waarin deze twee generaties opgroeien tot gevolg hebben dat ze meer van betekenis willen zijn om het tij te keren.


Voor deze jonge pioniers (22- 28 jaar) die van betekenis willen zijn start er in september een 3 daagse training vanuit de principes van Dienend Leiderschap: Training voor Young Pioneers.


Omdat wij ervan overtuigd zijn dat jongeren de toekomst zijn, willen we ook dat je goed beslagen ten ijs de wereld in kunt. Dienend-Leiderschap kan je net dát steuntje in de rug geven om je leven een positieve wending te geven. Hierdoor kun je niet alleen van betekenis zijn maar ook succesvol.

17 weergaven
bottom of page