top of page

Organisatie
Belevings Inventarisatie (OBI)

Ontdek wat er leeft in jouw organisatie!

 • Weet wat er leeft op de werkvloer

 • Ontdek sterke kanten en verbeterpunten

 • Bevorder een open gesprek

 • Vergroot de slagkracht en effectiviteit van jouw bedrijf.

 

Ben je benieuwd naar hoe medewerkers denken over het bedrijf, de cultuur en het gedrag van leidinggevenden, een veranderingstraject of welk thema dan ook? Kies dan voor een Organisatie Beleving Inventarisatie (OBI).

De OBI is een buitengewoon effectieve methode om te weten te komen wat er leeft in jouw organisatie. Met die kennis kun je gericht sturen. Dat leidt tot maximale slagkracht en effectiviteit.

Wat is de OBI?

De OBI is een methode waarin een representatieve doorsnee van medewerkers en/of leidinggevenden wordt geïnterviewd over hoe zij de organisatie en alles wat daar mee samenhangt, beleven. Elke OBI is toegespitst op de specifieke behoefte van jouw bedrijf of organisatie. Elke OBI geeft eerlijke, duidelijke en ongekleurde antwoorden.

De OBI-vragen gaan bijvoorbeeld over:

 • De aanwezigheid van een duidelijke visie

 • De beleving van leiderschap binnen de organisatie

 • Collegialiteit

 • Ontwikkeling

 • Aanwezigheid en naleving van bedrijfswaarden

 • De zichtbaarheid van een bedrijfscultuur in gedrag

 • Waarin schuilt de kracht van de OBI?

 

In tegenstelling tot een medewerkers tevredenheid onderzoek is de OBI geen standaardvragenlijst die per mail wordt rondgestuurd. Wij bespreken met jou wat je wilt weten en stellen rondom die thema’s een uitgebalanceerde vragenlijst op. Vervolgens wordt een representatieve selectie van deelnemers gemaakt, zodat jouw doelgroep goed in beeld komt.

 

De kracht van OBI schuilt in de onderzoeks- en interviewmethode:

 • De OBI is toegesneden op jouw wensen

 • De OBI is persoonlijk

 • De OBI is betrouwbaar

 • De OBI neemt geen genoegen met ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden.

Hoe werkt de OBI?

Deelnemers worden geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst. Tijdens dit interview wordt doorgevraagd op bepaalde thema’s, want een simpel ‘ja’ of ‘nee’ antwoord voldoet vaak niet. Juist in die doorvraagmethode ligt de kracht van de OBI.

Onze onderzoekers zijn erin getraind om ieder interview als nieuw te nemen. Daarbij gaat het om wát er gezegd wordt, niet om wie het zegt. Dat vereist specifieke vraagmethoden en goede luistervaardigheden.

Afhankelijk van wat je in de organisatie wilt onderzoeken, duurt elk gesprek zo’n anderhalf tot twee uur.

kantoor
Geïnterviewde
Anonimiteit

De informatie die in gesprekken naar voren komt, wordt zorgvuldig verwerkt. Daarbij wordt niets ingekleurd: wij geven informatie terug zoals het tot ons komt. Maar wel op een dusdanig wijze dat de geïnterviewde zichzelf zal kunnen herkennen, zonder dat hij door anderen herkend wordt. Anonimiteit is een belangrijke eis waardoor deelnemers vrij kunnen spreken.

Confrontatie en advies

De verwerkte informatie geven wij terug in een ‘confrontatiesessie’. Daarin presenteren wij jouw organisatie, gezien door de ogen van de deelnemers. En dat kan soms best confronterend zijn. Wij doen dit zonder oordeel, want in deze sessie willen wij graag met jou ontdekken wat de gevolgtrekkingen zijn van deze OBI.

Desgevraagd geven wij onze mening als expert en geven wij graag advies over eventuele vervolgstappen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

 

bottom of page