top of page

Leiderschap ontwikkelen

Welke vaardigheden heb je nodig als leidinggevende?

Vanuit Dienend Leiderschap zijn er een aantal vaardigheden nodig, ook wel kenmerken genoemd, die te ontwikkelen zijn. Daarin onderscheiden we er een aantal om je leiderschap verder te ontwikkelen:

6 karakterstieken van Dienend Leiderschap:

Prof.dr. Dirk van Dierendonck wijdde een internationale studie aan Dienend Leiderschap en ontdekte een zestal karakteristieken die een dienend leider typeren en die zich lenen om verder te ontwikkelen:

  • Authenticity: ontdek wie je bent, waar je voor staat en handel consequent vanuit dit innerlijk kompas;

  • Compassionate Love: houd onvoorwaardelijk van de ander en van jezelf;

  • Humbleness: wees moedig en bescheiden in je doen en laten;

  • Empowerment: help mensen te groeien en tot betekenis te komen;

  • Provide direction: denk vooruit en geef richting aan een zaak;

  • Stewardship: bouw aan betekenisvolle gemeenschappen en investeer duurzaam in mens, organisatie en samenleving.

De 10 gedragskenmerken van Dienend Leiderschap

Waaraan herken je een dienend leider? De 6 karakteristieken worden zichtbaar aan het gedrag van een leider. Larry Spears, lange tijd de CEO van de Greenleaf Center for Servant-Leadership in Amerika, werkte de volgende 10 gedragskenmerken uit:

1. Luisteren: openstaan voor wat er wordt gezegd en juist niet wordt gezegd. Echt en goed luisteren vraagt veel. Wanneer je iets niet begrijpt, is het goed om vragen te stellen ter verduidelijking en verdieping. Luister naar iemand met de intentie om iemand te doorgronden en geef je eigen neiging om in de rede te vallen, ten gunste van jezelf, op.

2. Empathie: het (h)erkennen van de unieke persoonlijkheid van ieder mens. Empathie vraagt inlevingsvermogen om de ander te begrijpen. Achter gedrag van iemand schuilt altijd een reden, of deze nou bewust of onbewust is. Een empathisch vermogen wil zeggen dat iemand bereid is en in staat is om zich in te leven in andermans gedrag, gevoelens en denkwereld.

3. Helend vermogen | Relaties bouwen: mensen helpen in harmonie met zichzelf en anderen. Helen betekent zowel 'beter maken' als heel maken. Beter maken in de zin van iemand stimuleren om het beste uit zichzelf te halen, zichzelf te overtreffen en heel maken wijst naar het in overeenstemming brengen met anderen en zijn of haar omgeving, zodat iemand ervaart dat hij een goed evenwicht heeft gevonden binnen een bepaald systeem c.q leef- of werkomgeving.

4. Ontwikkelen | Commitment aan de groei van mensen: gericht zijn op de ontwikkeling van anderen en jezelf. Je draagt bij (denk aan coaching) aan de ontwikkeling van iemands vaardigheden, mogelijkheden en groei. Dit kan zowel in privésfeer zijn als professioneel.

5. Community | Bouwen aan gemeenschap: het samen bouwen van een 'community'. Teamdynamiek en synergie in een team worden door een dienend leider gestimuleerd. Wanneer afzonderlijke teamleden bepaalde rollen toebedeeld krijgen, is dat gebaseerd op een natuurlijke verdeling. Idealiter is er een verdeling waarbij mensen elkaar aanvullen en wanneer mensen zich betrokken voelen en in staat zijn om vanuit hun mogelijkheden bij te dragen aan iets dat groter is dan henzelf.

6. Bewustzijn: het hebben van zelf- en omgevingsbewustzijn. Intuïtief aanvoelen wanneer iets wel of niet klopt duidt op een ontwikkeld bewustzijn. Omdat veel van wat er in ons omgaat onbewust is, is werken aan het bewust maken van het onbewuste een must voor leiders. Zo kun je aanvoelen of er iets speelt in het team of bij een medewerker en is het makkelijker om de onderstroom naar boven te halen.

7. Overtuigen: mensen stimuleren mee te werken aan een gemeenschappelijk doel. In een tijd waarin grote nadruk ligt op consensus is het belangrijk om over overtuigingskracht te bezitten en mensen voor te kunnen gaan. Wanneer je wilt dat je visie zich als een olievlek verspreidt, vraagt dat om een heldere visie, een inspirerend betoog en gedeelde waarden waarin iedereen zich kan vinden. De juiste woorden vinden, zonder dat het een strijd wordt om je eigen gelijk en zonder dat het gaat lijken op een egotrip van een 'baas', is de kunst van het overtuigen.

8. Conceptualiseren: het grote geheel zien, alsmede de praktijk van alledag. Als geen ander weet je als pionier dat je ideeën hebt die je in de realiteit wilt toetsen en overbrengen en uiteindelijk ten uitvoer wilt brengen. Zie je concept als de basis vanwaaruit je plannen uitgevoerd kunnen worden.

9. Vooruitzien: het overzien van de lange termijn consequenties van keuzes. Het is als schaken. Je voelt haarfijn aan wanneer je een bepaalde stap moet zetten en wat eraan komt. Je intuïtie begeleidt je op dit pad. Kom in actie op de juiste momenten, met name wanneer je synchroniciteit herkent. Wees altijd alert op de consequenties van je keuzes. Ze zijn vaak voorspelbaar. 

10. Rentmeesterschap | Duurzaamheid: werken aan duurzame relaties tussen mens, organisatie en maatschappij. Je gaat op een verantwoorde manier om met je omgeving en hebt oog voor zaken als flora en fauna en je realiseert je des te meer dat ook jij onderdeel uitmaakt van het totale ecosysteem.

 

(bron: Pionierend Leiderschap, een bevrijdend perspectief voor een wereld in transitie)

Basistraining
Dienend-Leiderschap  

Dagtraining voor iedereen die kennis wil maken met Dienend-Leiderschap

 

Wat is Dienend-Leiderschap en wat betekent dit in de praktijk? Maak kennis met de basisprincipes van deze leiderschapsfilosofie.

Training Dienend-Leiderschap
voor pioniers 

 

Unieke 2 daagse training met de nieuwste leiderschapsinzichten voor pioniers

In een tijd van transitie waarin oude systemen niet meer werken is het belangrijk om te weten hoe je navigeert en hoe je comfortabel leidinggeeft als alles verandert.

Training voor
Young Pioneers

 

3 daagse training voor jonge ondernemende pioniers

Hoe kan je betekenisvol zijn en succesvol? Hoe ontwikkel je zelfleiderschap en maak je jouw organisatie dienend voor iets dat groter is dan jijzelf? Je ontdekt het in deze training.

Onze kernwaarden

We doen waar we voor staan in onze trainingen en diensten. Dit kan je van ons verwachten:

Authenticiteit

Iedereen kan bij ons zichzelf zijn. We weten wie we zijn en waar we voor staan. We handelen consequent vanuit ons innerlijk kompas.

Verbinding

Wij stimuleren teamdynamiek en synergie. Luisteren, vertrouwen geven en oprechte aandacht zijn hiervoor belangrijk.

Creativiteit

We zoeken altijd naar creatieve oplossingen en invalshoeken, wat de omstandigheid ook is. Dat houdt ons scherp en vrij.

Pionierschap

Innovatie en het bewandelen van nieuwe wegen zit ons in het bloed. Daardoor zien we snel wat er nodig is.

Passie

We hebben hart voor elkaar en voor Dienend-Leiderschap. We houden van ons vak en de inhoud en brengen dat vanuit passie.

Ervaren en gecertificeerde docenten
Dienend Leiderschap

Al onze trainers zijn gecertificeerd Dienend Leiderschap professionals. Zij hebben minimaal een Dienend Leiderschap opleiding gevolgd bij ons of elders, aangevuld met onze eigen interne trainingen. Daarnaast hebben zij ruime ervaring uit het werkveld opgedaan door zelf bijvoorbeeld als leidinggevende gewerkt te hebben of als trainer/adviseur.

Praktische tips voor het ontwikkelen van leiderschap op de werkvloer

 

Open communicatie is van groot belang voor het ontwikkelen van leiderschap op de werkvloer. Zorg ervoor dat er een cultuur van openheid en transparantie heerst binnen het bedrijf. Dit betekent dat medewerkers zich vrij voelen om hun mening te geven en feedback te geven. Het is belangrijk om te luisteren naar de input van medewerkers en hierop te reageren. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig vergaderingen te organiseren waarin medewerkers hun ideeën kunnen delen.

 

Geef verantwoordelijkheid en autonomie aan medewerkers. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van leiderschap op de werkvloer. Door medewerkers verantwoordelijkheid te geven over bepaalde taken, worden ze gestimuleerd om initiatief te nemen en zelfstandig te werken. Hierdoor kunnen ze hun vaardigheden en kennis verder ontwikkelen.

 

Creëer een positieve werksfeer. Een goede werksfeer draagt bij aan het ontwikkelen van leiderschap. Medewerkers die zich prettig voelen op hun werkplek, zijn gemotiveerder en productiever. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig teambuilding activiteiten te organiseren of door te zorgen voor een gezonde werkomgeving.

 

Zorg voor persoonlijke ontwikkeling en groei van medewerkers. Dit kan door middel van training en opleiding dienend leiderschap. Hierbij leren medewerkers hoe ze op een dienende manier leiding kunnen geven en hoe ze het beste uit hun team kunnen halen. Door incompany Dienend Leiderschap aan te bieden, kan dit op maat worden gemaakt voor het bedrijf en de medewerkers. Hierdoor kunnen medewerkers hun vaardigheden en kennis verder ontwikkelen en groeien in hun rol als leider op de werkvloer.

bottom of page