top of page

Leergang Middle Management:
Leiderschap ontwikkelen voor krachtig en betekenisvol leiderschap 

Als middle manager zit je regelmatig tussen twee vuren in: de verwachting dat je trouw bent aan de ideeën en besluiten van de top en loyaal zijn aan je eigen mensen in het team dat je aanstuurt. Wellicht zie je dat er weinig urgentie leeft bij de werkvloer doordat deze onvoldoende actief wordt betrokken bij de dagelijkse processen en toekomstige veranderingen binnen de organisatie. Het verlangen in jou leeft om je medewerkers meer autonoom te laten zijn en hun betrokkenheid te vergroten. Deze leergang geeft je effectieve handvaten en inzichten zodat jouw teamleden zich kunnen ontwikkelen tot autonome, sterke en gezonde medewerkers die zich inzetten voor elkaar, hun team en de organisatie. Daarnaast ontdek je hoe jij in deze middenpositie het beste tot je recht komt en je leiderschap kunt ontwikkelen.

 

Servant-Leadership is een leiderschapsfilosofie die het beste uit jezelf en je organisatie naar boven haalt. Servant-Leadership helpt bij het scheppen van een bedrijfscultuur waarin succes bereikt wordt door medewerkers de ruimte te geven voor eigen initiatief, zich te ontwikkelen en hen in staat te stellen van betekenis te zijn. 

 

Voor wie is deze Middle Management Leergang?

Een cultuurverandering zoals hierboven beschreven vraagt van jou om te vertrouwen op de kracht van de individuele medewerker tegen de achtergrond van wat hij of zij belangrijk vindt. Je gelooft in de talenten en capaciteiten van mensen en je wilt bijdragen aan de ontwikkeling van een gezond team dat duurzame resultaten behaalt. Je wilt graag een inspirerend en positief voorbeeld zijn in de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van het vastgestelde beleid van de organisatie. Je wilt een leiderschapsstijl ontwikkelen die past bij wie jij bent als mens. Je bouwt aan een betekenisvolle organisatie of wilt dat graag doen, zodat niet alleen jouw werk vervullend is, maar ook dat van je medewerkers. 

Deze leergang is geschikt voor mensen die werkzaam zijn binnen de middenlaag van een organisatie zoals bijvoorbeeld een afdelingshoofd, teamleider, teamcoach, programmamanager of projectleider. Ook voor interimmanagers (ZZP-ers) is deze leergang een goede keus. 

Teamvergadering achter glas
Vergadering

Wat bereik je met deze leergang?

​​

 • Je maakt kennis met de principes van Servant-Leadership en kunt deze toepassen in de dagelijkse (werk)praktijk;

 • Je leert de basisbeginselen van Spiral Dynamics kennen, een waarden- en cultuurgericht gedachtegoed dat inzicht geeft in hoe we als mens (verschillend) denken en hoe jij leidinggeeft vanuit verschillende (organisatie) belangen;

 • Je wordt je bewust van de positieve effecten van Servant-Leadership op de ontwikkeling van mens, team, organisatie en maatschappij;

 • Je gaat je vrijer en krachtiger voelen;

 • Je leert hoe je geconditioneerd bent op biologisch, sociaal en psychologisch niveau en hoe dit in jou doorwerkt;

 • Je krijgt inzicht in jouw drijfveren en weet hoe jij jouw kracht(en) positief inzet;

 • Je ondervindt hoe je ego-loze communicatie opzet en faciliteert in jouw organisatie en hoe je daarmee effectiever vergaderingen begeleidt;

 • Je leert als leider te fungeren die medewerkers op een motiverende en inspirerende manier in beweging brengt en houdt;

 • Je vergroot je effectiviteit als professional en leidinggevende door je gedrag en responsstijl af te stemmen op de ander;

 • Je wordt bewust van de verschillen in communicatie tussen mannen en vrouwen en de diepere oorsprong hiervan. Je kunt hierdoor adequaat inspelen op situaties die je voorheen als belemmerend ervoer;

 • Je ontdekt waar je belangrijke accenten legt in jouw leiderschap ten behoeve van je team en de organisatie waar je in werkt;

 • Je bekwaamt je in hoe je een inspirerend en succesvol voorbeeld en rolmodel voor anderen kunt zijn;

 • Je ontwikkelt een transparante wijze van communicatie waardoor je in staat bent om weerstand of disbalans om te buigen naar een goed lopende samenwerking;

 • Je ontwikkelt je als rolmodel voor jouw medewerkers, een gewaardeerd leidinggevende die hen begeleidt in hun persoonlijke en professionele groei.

 • Je leert duurzame verbindingen te leggen tussen je persoonlijke doelen, die van je team en van je organisatie.

Hoe ziet de leergang eruit?

 

Deze leergang bestaat uit 6 modules van 2 dagen (inclusief overnachting). Elke module richt zich op een ander aspect van jouw leiderschap en de uitdagingen, keuzes en overwinningen die je hierin ervaart. 

 

Groepsgrootte

 

Er wordt gewerkt met een groep van maximaal 12 deelnemers.

Veronique Meijer, teamleider Abrona

"Wat mij betreft zou elke leidinggevende kennis moeten maken met Dienend-Leiderschap. Als deelnemer ben ik zeer tevreden over zowel de inhoud als de begeleiding en locatie. Een aanrader dus voor deze inspirerende leergang met bevlogen trainers! 

Modules

Deze leergang bestaat uit de volgende modules:

Module 1

Kennismaking en introductie

 

Je maakt kennis met elkaar en met Dienend-Leiderschap. De volgende thema's komen aan bod:

 • Een introductie in Dienend-Leiderschap;

 • Cultuur- en leiderschap Cyclus;

 • Spiral Dynamics; inzicht in (je eigen) waardensystemen en organisatiecultuur, communicatie en de brede inpassing van Dienend-Leiderschap;

 • Hantering en gebruik van de toolbox Dienend-Leiderschap.

Module 2

Inspirerend leiderschap

 

Je gaat aan de slag met hoe jij een voorbeeld kunt zijn als dienend-leider. De volgende thema's komen aan bod:

 • Storytelling: hoe breng je inspirerend over wat je wilt zeggen?

 • Provide direction: hoe geef je richting aan je team?

 • Communicatie tussen verschillende waardensystemen en mensen: hoe sluit je aan en wat is jouw wereldbeeld?

 • Welke bedrijfswaarden zijn belangrijk in jouw organisatie?

 • Past dat bij jouw eigen waarden?

Module 3

Belichamen van krachtig leiderschap

Je staat stil bij de ontwikkeling en cultivering van jouw eigen autonomie en balans als dienend-leider. De volgende thema's komen aan bod:

 • Het hanteren van stress en balans als leider m.b.v. Aikido;

 • Compassionate love, Humbleness en Empathie;

 • Empowerment;

 • Ego-loze communicatie en overlegstijlen.

Module 4

Zelfsturing en autonomie

 

Je ontdekt hoe zelfsturing in jouw organisatie aandacht kan krijgen. De volgende thema's komen aan bod:

 • Tien gouden regels voor zelfsturing;

 • Is mijn organisatie een Dienend-Leiderschap organisatie?

 • Op welke wijze toets je dat?

 • Duidelijk zijn en kaders bieden binnen een autonome organisatiestructuur. Hoe stimuleer je initiatieven en zelfleiderschap?

Module 5

Betekenisvol doel en duurzaamheid

 

Hoe word je een organisatie die betekenisvol werkt voor mens en maatschappij? De volgende thema's komen aan bod:

 • Moreel kompas;

 • Leiden als voorbeeld;

 • Stewardship;

 • Rentmeesterschap en duurzaamheid;

 • Gendergelijkheid: een nieuwe visie op leiderschap;

 • Hoe word je een rolmodel voor de komende generaties?

Module 6

Afronding en presentaties

Deze afsluitende module wordt gebruikt voor het stilstaan bij de ontwikkeling van de deelnemers en de effecten in de organisatie(s) en het vervolg.

 • Presentaties;

 • Certificering

Begeleiding

Deze leergang wordt begeleid door Carla de Ruiter. Daarnaast zijn o.a. Anita Paalvast en Olaf-Marijn de Leur gasttrainers in deze leergang.
Portret Carla_2022_04 kopie.jpg
Carla de Ruiter

Carla is directeur en eigenaar van Servant-Leadership Solutions. Zij is leiderschapstrainer. Zij heeft jarenlang gewerkt in (interim) leidinggevende functies binnen zorginstellingen en bij justitie en heeft hier grootschalige transformatieprocessen begeleid. Carla volgde trainingen van o.a. Elizabeth Debold (USA), een internationale autoriteit op het gebied van leiderschap en vrouwen- en genderontwikkeling. Carla is auteur van het boek 'Pionierend Leiderschap, een bevrijdend perspectief voor een wereld in transitie'.
 

olaf-marijn.jpg
Olaf-Marijn de Leur

Olaf-Marijn is leiderschapstrainer voor Servant-Leadership Solutions en gasttrainer in deze leergang.

 

Hij werkte lange tijd in Denemarken en Duitsland. Zijn laatste positie was International Trainingsmanager bij BMW AG, HQ in München. Inmiddels werkt hij al jaren als zelfstandige en geeft trainingen aan particulieren en bij bedrijven.

 

Als geen ander weet Olaf-Marijn wat het betekent om van binnenuit te veranderen, anders te denken, anders bij te dragen en anders te gaan leven. 

Anita Paalvast - 2 kopie.jpeg
Anita Paalvast

Anita heeft internationaal gewerkt op het gebied van procesverbetering als risicomanager in de financiële sector. Tevens is zij een van de weinige Nederlandse vrouwen met een 4 Dan-graad Aikido, een Japanse krijgskunst. Zij combineert haar ervaring in het bedrijfsleven met haar jarenlange ervaring op de Aikidomat. Dit maakt haar uniek als trainer en coach met een werkwijze waarbij het belichamen van leiderschapsprincipes voorop staat. Hiermee ondersteunt zij managers en teams om bij veranderprocessen de gewenste gedragsveranderingen duurzaam te maken. Anita laat ons in dit programma kennismaken met Aikido op de werkvloer.

Praktische informatie

Data 2024/2025 en locatie

Deze leergang vindt plaats op een nader te bepalen sfeervolle locatie in het midden van het land. De overnachtingen zijn eveneens op deze locatie. De eerstvolgende serie gaat van start op:

Module 1: 2 daagse op 12 en 13 september

Module 2: 2 daagse op 17 en 18 oktober

Module 3: 2 daagse op 14 en 15 november

Module 4: 2 daagse op 12 en 13 december

Module 5: 2 daagse op 16 en 17 januari 2025

Module 6: 2 daagse op 13 en 14 februari 2025

Aanvang per module dag 1: 09:30 uur. 

Aanvang per module dag 2: 09:00 uur.

Avondprogramma dag 1: tot 21:30 uur.

Afsluiting per module op dag 2: 16:30 uur.

Investering

De prijs voor deze leergang bedraagt € 8495,- excl. BTW. Dit is inclusief begeleiding en boeken. Ook maaltijden en logies zijn bij de prijs inbegrepen.

Meer weten of aanmelden? Neem dan contact met ons op via deze link voor een inschrijfformulier.

bottom of page