top of page

Leergang
Business Spiritualiteit voor zakelijke leiders
Menselijkheid als cruciale waarde in een wereld vol kunstmatige intelligentie (AI) 

In een wereld die in toenemende mate wordt gedomineerd door geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI) en technologische vooruitgang, blijft de menselijke factor van onschatbare waarde. Dienend leiderschap, een filosofie die draait om het dienen van anderen en het bevorderen van hun groei, gecombineerd met menselijkheid, zal een cruciale rol spelen in het creëren van een gebalanceerde en ethische toekomst te midden van de AI-revolutie. Business Spiritualiteit met Dienend Leiderschap als fundament bereid je goed voor dit menselijke leiderschap.

 

De Opkomst van AI en technologie

Kunstmatige intelligentie heeft de potentie om op revolutionaire wijze industrieën te transformeren, efficiëntie te verhogen en nieuwe kansen te creëren. Terwijl AI ons kan helpen complexe problemen op te lossen en besluitvorming te versnellen, kan het ook leiden tot uitdagingen zoals privacy-problemen, ethische dilemma's en mogelijk verlies van menselijke connectie. Volgens de voorspellingen is 2030 het jaar waarin er computers zijn die intelligenter zijn dan de mens. Voor veel mensen is dit een angstaanjagend gegeven omdat we niet weten hoe die tijd er dan uit zal zien. Reden te meer om de nadruk te leggen op wat ons mens maakt.

 

De rol van Dienend Leiderschap

Dienend leiderschap stelt dat effectieve leiders in de eerste plaats faciliterend (dienaren) zijn. Ze zetten zich in voor het welzijn van hun teamleden en helpen hen bij het bereiken van hun volledige potentieel. In een AI-gedreven toekomst kan Dienend Leiderschap een essentiële rol spelen bij het handhaven van menselijke waarden en betrokkenheid. Leiders die het dienen van anderen centraal stellen, zullen niet alleen helpen om technologische vooruitgang te sturen, maar ook om de menselijke kant ervan te bewaken.

 

Het behoud van menselijkheid

Menselijkheid verwijst naar de kwaliteiten die ons mens maken: empathie, compassie, creativiteit en emotionele intelligentie. Terwijl AI systemen steeds geavanceerder worden, is het behoud van deze menselijke eigenschappen van vitaal belang. Dienend leiderschap kan een tegenwicht bieden aan het potentieel van AI om menselijke aspecten te verwaarlozen. Leiders die menselijkheid omarmen, creëren een omgeving waarin innovatie wordt aangemoedigd zonder de menselijke connectie te verliezen.

 

Ethische besluitvorming

Een van de grootste uitdagingen bij de opkomst van AI is ethische besluitvorming. Hoe bepalen we wat acceptabel is voor AI om te doen? Dienend Leiderschap komt hier om de hoek kijken door leiders aan te moedigen ethische overwegingen te omarmen en de impact van technologische keuzes op mensen en samenlevingen te evalueren. Door zich in te zetten voor het welzijn van alle belanghebbenden, kunnen dienende leiders helpen bij het vormgeven van een verantwoorde AI-toekomst.

 

Samenwerking tussen mens en machine

Dienend leiderschap kan ook de basis leggen voor een harmonieuze samenwerking tussen mensen en AI-systemen. In plaats van de vervanging van menselijke arbeid, kunnen AI-technologieën worden ingezet om menselijke inspanningen te versterken en ondersteunen. Dienend leiderschap bevordert een cultuur waarin technologie wordt gezien als een hulpmiddel om menselijke doelen te bereiken, in plaats van andersom.

 

Business Spiritualiteit belangrijker dan ooit

In de toekomst wordt het belangrijker om je te onderscheiden van machines en robots en allerlei vormen van kunstmatige intelligentie. Mijn voorspelling is dat mensen meer nadenken over wie zij zijn als mens. Daarom wordt business spiritualiteit veel belangrijker dan we ons nu kunnen voorstellen. We zullen een verdieping in onszelf en ons leiderschap maken om te ontdekken wie we werkelijk zijn en wat onze meerwaarde is ten opzichte van de robotisering.

 

Andere vormen van menselijkheid aanboren

Wat niet veel mensen weten is dat de techniek die steeds verder evolueert, een afgeleide is van waar we als mens toe in staat zijn. In oorspronkelijke meditatieve stromingen zien we dat we daar al duizenden jaren van op de hoogte zijn. Onze biologie is er een van samenwerken en verdieping. Verandering start van binnenuit. Hoe verhoud jij je tot jezelf en jouw omgeving? In deze leergang maak je kennis met een verdieping in jezelf. Want immers… de verandering ben jezelf.

 

Voor wie is deze leergang bestemd?

Deze leergang is voor leidinggevenden, directies, MT leden, HR-functionarissen en CEO’s die de menselijke waarde in hun organisatie voorop willen blijven stellen.

 

Wat bereik je met deze leergang?

  • Je maakt kennis met alle Dienend-Leiderschap karakteristieken en gedragskenmerken en weet hoe je ermee kunt werken;

  • Je ontdekt vanuit een actieve reflectie vanuit jezelf en anderen wie je bent en wat je drijft;

  • Je ontwikkelt spiritueel zelfvertrouwen. Dat wil zeggen dat je een stevig fundament in jezelf aanboort, ook in tijdens dat je veel stress ervaart of in moeilijke omstandigheden verkeert. Je veiligheid zit in jezelf;

  • Je maakt kennis met de 3 niveaus van Eros, een creatieve intelligentie die in ons als mens zit en welke je aanzet om met meer gemak en soepelheid te werken en leven;

  • Je ontdekt hoe ons menselijk bewustzijn is opgebouwd en ontwikkeld en hoe je op basis hiervan een beeld krijgt van de toekomst;

  • Je leert welke culturele aanpassingen je hebt gedaan als mens en hoe je je hiervan bevrijdt;

  • Je overziet veel meer en bent een inspirerend leidinggevende voor anderen;

  • Je hebt zicht op jouw morele kompas en kunt deze inzetten;

  • Je durft veel makkelijker vanuit jouw intuïtie keuzes te maken in je werkzaamheden;

  • Je voelt je vrijer en opener voor meningen van anderen en kunt goed met weerstand omgaan.

Image by Raimond Klavins

Begeleiding

Deze leergang wordt begeleid door Carla de Ruiter
Portret Carla_2022_04 kopie.jpg
Carla de Ruiter

Carla is directeur en eigenaar van Servant-Leadership Solutions. Zij is leiderschapstrainer. Zij heeft jarenlang gewerkt in (interim) leidinggevende functies binnen zorginstellingen en bij justitie en heeft hier grootschalige transformatieprocessen begeleid. Carla volgde trainingen van o.a. Elizabeth Debold (USA), een internationale autoriteit op het gebied van leiderschap en vrouwen- en genderontwikkeling. Carla is auteur van het boek 'Pionierend Leiderschap, een bevrijdend perspectief voor een wereld in transitie'.

 

Zij is gediplomeerd yoga-en meditatiedocent en ziet business spiritualiteit als een herconnectie met onze oorspronkelijke, natuurlijke staat van zijn. Niet alleen door verstilling (meditatie) maar juist door in te zien dat we deel uit maken van iets dat vele malen groter is dan onszelf. 
 

Praktische informatie

Data 2024 

In totaal bestaat deze training uit 6 dagen van 10:00- 16:00 uur

26 januari 2024

23 februari 2024

29 maart 2024

26 april 2024

24 mei 2024

21 juni 2024

Locatie

Deze leergang vindt plaats bij Seats2meet Amersfoort CS.

Investering

€ 5695,- excl. BTW (inclusief koffie, thee en lunch).

Meer weten of aanmelden? Neem dan contact met ons op via deze link voor een inschrijfformulier.

bottom of page