top of page

Hoe werkt Dienend Leiderschap?

Wat betekent Dienend Leiderschap?

Dienend Leiderschap, ook wel Servant Leadership genoemd, is een ‘manier van zijn en doen’ waarbij de leider dienend is aan de groei van anderen, de organisatie en zichzelf. Daarmee draagt deze filosofie bij aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving als geheel. Dienend Leiderschap voor organisaties helpt ook bij het scheppen van een bedrijfscultuur met een gezonde mix van natuurlijke hiërarchie en zelfsturing of zelforganisatie. Belangrijk voor je eigen leiderschap, je team en je organisatie.​ Deze benadering van leiderschap bevordert een positieve werkcultuur, verbetert de teamprestaties en verhoogt de betrokkenheid van medewerkers.

Dienend Leiderschap voor jou, je team en organisatie

  • Jij wilt op een andere, eigentijdse manier je organisatie aansturen; van de geijkte hiërarchische structuur naar een meer realistische weergave van hoe we de maatschappij graag zien;

  • Jij wilt betekenisvol werken;

  • Jij wilt het beste uit jezelf halen en anderen inspireren;

  • Jij wilt iets doen waarvan je zeker weet dat het er toe doet, daarin succesvol zijn en blijvende resultaten boeken;

  • Jij wilt bijdragen aan een vitale, duurzame organisatie en maatschappij.

Kortom: jij wilt werken aan een wereld die wél werkt!

Wat vraagt dat van jou?

Dat vraagt van jou dat je open staat voor zelfreflectie en bereid bent om nieuwe invalshoeken te zoeken en kritisch tegen het licht te houden, maar ook de moed hebt om rigoureuze stappen te zetten in je organisatie. Het ontwikkelen van de gedragscompetenties en kenmerken van een dienend leider is daarbij essentieel. Wil jij ook jouw leiderschap ontwikkelen?

 

​Voor wie is Dienend Leiderschap bedoeld?

  • Middenkader, hoger management, CEO's;

  • Teams;

  • Zelfstandigen (bijv. interimmanagers of projectleiders);

  • HR professionals;

  • Pioniers op het gebied van MVO.

Brainstormen

Onze kernwaarden

We doen waar we voor staan in onze trainingen en leergangen. Dit kan je van ons verwachten:

Authenticiteit

Iedereen kan bij ons zichzelf zijn. We weten wie we zijn en waar we voor staan. We handelen consequent vanuit ons innerlijk kompas.

Verbinding

Wij stimuleren teamdynamiek en synergie. Luisteren, vertrouwen geven en oprechte aandacht zijn hiervoor belangrijk.

Creativiteit

We zoeken altijd naar creatieve oplossingen en invalshoeken, wat de omstandigheid ook is. Dat houdt ons scherp en vrij.

Pionierschap

Innovatie en het bewandelen van nieuwe wegen zit ons in het bloed. Daardoor zien we snel wat er nodig is.

Passie

We hebben hart voor elkaar en voor Dienend-Leiderschap. We houden van ons vak en de inhoud en brengen dat vanuit passie.

Waar komt Dienend Leiderschap vandaan?

Dienend Leiderschap werd voor het eerst geïntroduceerd door Robert K. Greenleaf in de jaren 70. Het concept is gebaseerd op de overtuiging dat leiderschap draait om het dienen van anderen en het vervullen van hun behoeften. Een dienend leider heeft een diepgaand begrip van de individuele capaciteiten, sterke punten en doelen van zijn of haar teamleden en streeft ernaar hen te helpen bij het bereiken van succes.

 

Empowerment als belangrijkste kenmerk

Een van de belangrijkste kenmerken van dienend leiderschap is empowerment. Dienende leiders geven hun teamleden de verantwoordelijkheid en autonomie om beslissingen te nemen en hun werk op hun eigen manier uit te voeren. Ze creëren een omgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen, waardoor ze gemotiveerd worden om hun beste werk te leveren. Door vertrouwen en geloof in de capaciteiten van anderen te tonen, stimuleren dienende leiders de groei en ontwikkeling van individuen binnen het team.

Een ander essentieel aspect van dienend leiderschap is dienstbaarheid. Dienende leiders zien zichzelf in dienst van anderen en streven ernaar om hun behoeften te begrijpen en te vervullen. Ze luisteren actief naar de zorgen en ideeën van hun teamleden en zorgen ervoor dat ze de nodige ondersteuning krijgen om succesvol te zijn. Dienende leiders stellen zich open voor feedback en nemen de belangen van anderen serieus. Ze zijn bereid om taken uit te voeren die normaal gesproken buiten hun verantwoordelijkheidsgebied vallen om anderen te helpen slagen.

 

Positieve werkomgeving

Een belangrijk aspect van dienend leiderschap is ook het ontwikkelen van een gemeenschapsgevoel. Dienende leiders bevorderen een cultuur van samenwerking, teamwerk en wederzijdse ondersteuning. Ze moedigen teamleden aan om samen te werken, informatie te delen en elkaar te helpen bij het behalen van gemeenschappelijke doelen. Door het creëren van een positieve werkomgeving waarin teamleden elkaar ondersteunen, gedijt het hele team en worden de prestaties verhoogd.

 

Dienend leiderschap heeft talloze voordelen voor zowel de organisatie als de individuen binnen het team. Medewerkers die worden geleid door dienende leiders voelen zich gewaardeerd en gemotiveerd, wat leidt tot hogere betrokkenheid en productiviteit. Dienend leiderschap bevordert ook een positieve bedrijfscultuur,

waarin open communicatie, vertrouwen en samenwerking worden gestimuleerd. Dit creëert een omgeving waarin medewerkers zich veilig voelen om hun ideeën en perspectieven te delen, wat kan leiden tot innovatie en creativiteit binnen het team.

 

Bevorderen van persoonlijke groei en ontwikkeling

Een ander voordeel van dienend leiderschap is het bevorderen van persoonlijke groei en ontwikkeling. Dienende leiders moedigen hun teamleden aan om hun vaardigheden en capaciteiten te verbeteren en bieden ondersteuning en middelen om dit te bereiken. Ze investeren in de groei van hun teamleden door middel van coaching, mentoring en het aanbieden van leermogelijkheden. Dit leidt tot een toename van de vaardigheden en het zelfvertrouwen van individuen, waardoor ze waardevolle bijdragen kunnen leveren aan de organisatie.

 

Daarnaast draagt dienend leiderschap bij aan het opbouwen van sterke en duurzame relaties tussen leiders en teamleden. Door zich in te zetten voor het dienen van anderen en het tonen van empathie en begrip, creëren dienende leiders een gevoel van verbondenheid en vertrouwen binnen het team. Dit resulteert in een hogere medewerkerstevredenheid, verlaagt het verloop van medewerkers en bevordert loyaliteit aan de organisatie.

Het implementeren van dienend leiderschap vereist een bewuste inzet van leiders om hun gedrag en benadering aan te passen. Het begint met zelfbewustzijn en het cultiveren van een mindset van dienstbaarheid. Leiders moeten bereid zijn om de behoeften van anderen voorop te stellen en hun eigen ego opzij te zetten. Ze moeten actief luisteren, openstaan voor feedback en bereid zijn om te leren en te groeien.

 

Naast individuele inzet is het ook belangrijk dat organisaties dienend leiderschap ondersteunen en stimuleren. Dit kan worden gedaan door training en ontwikkelingsprogramma's aan te bieden die gericht zijn op het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, het bevorderen van een cultuur van dienstbaarheid en het erkennen en belonen van dienend leiderschapsgedrag.

 

Kortom, dienend leiderschap is een benadering van leiderschap waarbij het dienen van anderen centraal staat. Het bevordert empowerment, dienstbaarheid, gemeenschapsgevoel en persoonlijke groei. Door dienend leiderschap toe te passen, kunnen organisaties een positieve werkomgeving creëren, de betrokkenheid en productiviteit van medewerkers verhogen en duurzame relaties opbouwen. Het is een effectieve benadering van leiderschap die kan bijdragen aan het succes en de groei van zowel individuen als organisaties.

bottom of page