Coaching & mentoring

MAAK DE LEIDER IN JE WAKKER!

Een individueel of team coaching/mentoring traject in Servant-Leadership

Zoals iedere sneeuwvlok zijn eigen structuur heeft, zo heeft ook ieder mens het potentieel voor een uniek genie. Sommigen zijn zich daarvan bewust en leven en werken dienovereenkomstig hun avontuur en zijn gretig om nog verder te groeien en te blijven groeien. Anderen zullen zich wellicht nooit realiseren wat hen zo speciaal maakt. Het leren ontdekken van eigen kwaliteiten en gaven en deze gebruiken in een creatieve en/of functionele relatie met anderen maakt een genie een gift voor zichzelf en voor anderen.

 

Wil je je eigen talenten ontdekken en nog beter inzetten en wil je leren hoe jezelf op te stellen in bijzondere situaties, maar weet je niet hoe? Laat ons je dan begeleiden in een individueel coaching of mentoring traject.

In zo’n traject gaan we je niet vertellen hoe je bepaalde dingen moet doen. Wel helpen we je te ontdekken wie je in essentie bent, hoe je authentieke zelf in elkaar steekt en welke talenten daarin verborgen liggen. Deze talenten kun je dan inzetten.

 

We onderscheiden een aantal trajecten:

 

 • Individueel traject, waarvan de lengte afhankelijk is van je vraagstelling. Samen kijken we naar je hulpvraag en gaan daar in sessies mee aan de slag.

 • Intensief traject van 2 dagen waarbij je samen met je begeleider twee aansluitende dagen op een unieke locatie verblijft om naar je hulpvraag te kijken en daar oplossingen voor te vinden.

 • Werken aan je dagboek van gaven en talenten: een programma van 20 sessies waar we bij iedere sessie aan het werk gaan aan de hand van opdrachten en oefeningen.

 • Mentoring: een individueel programma waarbij we je observeren terwijl je werkt. We volgen je als het ware als je schaduw. Dat kan een paar uur zijn tot enkele hele dagen. Na iedere observatieronde krijg je feedback op wat wij waarnemen in je gedrag, in je functionele aanpak en waar je verbeterpunten liggen.

 

Al deze trajecten zijn ook mogelijk op teamniveau. We hebben een uitgebreide ervaring met alle soorten teams: Raden van Bestuur, directieteams, managementteams, werk-team, etc.

We beschikken over een grote groep ervaren professionals die op alle niveaus ervaring hebben met coaching en mentoring.

 

Ieder traject is toegesneden op het individu of op het team en is samen te stellen op de vraagstelling.

Extra informatie tweedaags begeleidingstraject:

 • Overwin belemmerende overtuigingen;

 • Geef ruimte aan jouw unieke persoonlijkheid;

 • Hervind jouw positiviteit en kom in balans

Je kent de situatie wel: er even helemaal doorheen zitten; door de bomen het bos niet meer zien; niet meer weten of je voor- of achteruit moet; het gevoel tegen een crisis aan te hikken. Kortom: situaties waarin je behoefte hebt aan het scheppen van helderheid in jouw persoonlijke- of professionele leven.

Dit begeleidingstraject helpt je om weer zicht te krijgen op jouw situatie: inzicht, uitzicht en overzicht.

(Her)ontdek jezelf

Je krijgt geen 'traditionele' coach die aanstuurt op één bepaalde denkrichting of oplossing. Daar geloven we niet in. In plaats daarvan word je begeleid in jouw eigen proces, dat je doormaakt op jouw manier. Daarbij ervaar je wat jouw belemmerende overtuigingen zijn, die je ervan weerhouden jezelf ten volle te kennen en te sturen. Dat is van levensbelang, want:

Jij beschikt over een unieke persoonlijkheid met unieke talenten. De uitdaging is deze zelf (weer) te ontdekken. Realiseer je wel dat jij het zelf moet doen: wij kunnen alleen maar helpen navigeren en bewustmaken. Jij maakt de beslissingen, jij hebt de regie over je eigen leven. 

Programma: 

We verblijven twee dagen op een mooie locatie ergens in Nederland, waar we ook overnachten. We trekken er op uit, de natuur in: wandelen maakt iets los bij een mens. Ook nemen we alle tijd om samen te eten. 

Gedurende deze twee dagen komt o.a. het volgende aan bod:

 • Gesprekken;

 • Interventies en introspectie;

 • Oefeningen;

 • Casuïstiek bespreking: gewoon zaken uit de praktijk en je dagelijkse leven oppakken en kijken hoe je daarmee omgaat;

 • Ook zullen we soms ter plekke improviseren, om te komen bij het punt waarnaar je op zoek bent.

De twee dagen ronden we af met een plan van aanpak, zodat jij direct met jouw inzichten aan de slag kunt.

Welke coach?

Afhankelijk van je vraag word je aan één van onze deskundige coaches gekoppeld. Belangrijke voorwaarde voor de keus van een coach is dat je een klik voelt met deze persoon. Een persoonlijke kennismaking is dan ook vooraf een must!

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.