advies

Lukt het niet om binnen de geformuleerde doelstellingen de beoogde veranderingen in jouw organisatie te behalen?

Stagnerende geformuleerde doelstellingen binnen organisaties hebben te maken met stagnerend leiderschap. Als organisatie wil je congruent zijn aan de manier waarop je je organisatie in de markt zet en hoe je je manifesteert, zowel naar buiten toe als naar binnen toe. Als dit niet goed loopt is er sprake van verstoring en tegenstrijdigheid en daar raakt een organisatie door van slag met alle gevolgen van dien.

Hoe maak je de organisatie weer gezond?

Vanuit onze filosofie en andere kijk op leiderschap adviseren wij organisaties bij hun leiderschapsmodel en het daaraan gekoppelde bedrijfsmode en de cultuur. Het één kan niet zonder het ander.

We passen een cultuur- en leiderschapscyclus toe die begint bij de visie van de organisatie, omdat deze drijvend en sturend is voor alles wat binnen de organisatie gedaan moet worden en alles wat je als organisatie voor je klant moet doen. De klant staat daarin centraal. Niet alleen vanuit het oogpunt van winst maar ook vanuit het oogpunt van continuïteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Bij voorkeur kijken we met de Raad van Bestuur of directie naar de geformuleerde doelen en wanneer deze stagneren, zoeken we naar de onderliggende oorzaak.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.